HOOFDLIJN PROGRAMMA

Onderstaande productenlijn is gebaseerd op de inhoudelijke programmering van KernVisie. We onderscheiden:


KERNVISIEDAGEN 
KernVisiedagen kenmerken zich door de bijzondere netwerkfunctie van de deelnemers. Tijdens een KernVisiedag wordt een maatschappelijk relevant thema besproken met en door de deelnemers, er wordt onderling gediscussiërd en er worden afspraken gemaakt.

INTERCOLLEGES 
Intercolleges zijn interactieve colleges waar de deelnemer zelf centraal staat. Eigen ervaringen, eigen visie en daadkracht zijn sleutelwoorden bij de colleges.

 

THEMABIJEENKOMSTEN 
Het thema wordt op hoofdlijn voorbereid door KernVisie. Eigen inzicht en uitwisseling van ervaringen leiden er toe dat er boeiende bijeenkomsten ontstaan, waar elke deelnemer voordeel van heeft in het functioneren in de eigen organisatie, zowel individueel als op bedrijfsmatig niveau.

 

BEDRIJFSADVIESGESPREKKEN 

Bedrijven kunnen worden geadviseerd met hulp van de zogenoemde Management Drives methodiek. Deze methodiek gaat uit van de drijfveren van uw als manager en uw medewerkers. Waardoor worden uw mensen gedreven?  Hoe komt het dat beoogde resultaten niet worden behaald?

Ook in veranderingsprocessen een effectief voertuig om u van dienst te zijn.

 

COACHING 
Vanuit de herkenbare betrokkenheid met de organisatie, relatie en onderlinge verstandhouding kan KernVisie voor de organisatie een bijdrage leveren bij persoonlijke- en groepscoaching in veranderingstrajecten.

 

CONSULTANCY 

Persoonlijke coaching voor het management.

KernVisie levert een consultant die u helpt om met dezelfde mensen meer winst te behalen.